Wie is wie ?

Directie

Sinds april 2017 is Dhr Moeskop directeur op onze school. Heb u vragen of wilt u hem graag spreken, spring dan gerust even binnen of maak even een afspraak via onze contactgegevens.

 

 Secretariaat

Wanneer u de school contacteert, zult u waarschijnlijk meester Kurt aan de lijn krijgen. Hij regelt de administratieve kant en is tevens ook ict-coördinator. Bij afwezigheid van Dhr. Moeskop is hij ook deeltijds waarnemend directeur. Op woensdag wordt hij bijgestaan door Juf Marina.

Instapklas

Juf Ingrid is ondertussen de vaste waarde van de instapklas. Alle kleine ukkies die dit jaar starten, komen onder de hoede van haar.

3- en 4-jarige kleuters

 Juf Nadia zal dit jaar de kleuters van K1 ontvangen met open armen.

3- en 4-jarige kleuters

Juf Natasha zorgt dit jaar voor de kleuters van K2.

3- en 4-jarige kleuters

Juf Laura neemt de kleuters van K3 onder haar hoede.

5-jarigen

De 5-jarigen worden dit jaar omarmd door Juf Anja en Juf Hilde. Samen bereiden zij de kinderen voor op de grote overstap naar de lagere school.

Zorg in de kleuterschool

Juf Gerda zal dit jaar de zorg in de kleuterschool voor haar rekening nemen.

Kinderverzorging

Juf Joke zal ook dit jaar juf Ingrid bij staan om de instappertjes met veel liefde te laten wennen aan het schoolgebeuren.

Eerste leerjaar

Juf Carmen leert zoals elk jaar alle kinderen rekenen en lezen, maar ook zo veel meer. Bij haar zetten ze de grote stap in de lagere school.

Tweede leerjaar

Juf Annelies zal dit jaar de zorg dragen voor de bengels van het 2de leerjaar.

Derde leerjaar

In het derde leerjaar treffen we twee ondertussen bekende gezichten aan, Juf Elien en Juf Evelien.

Vierde leerjaar

Meester Wouter neemt ook dit jaar het vierde leerjaar voor zijn rekening.

Vijfde leerjaar

Juf Inge en Juf Inge vormen weer een hecht duo die het vijfde leerjaar zullen leiden. Juf Inge Boogaerts is tevens ook deeltijds waarnemend directeur bij afwezigheid van Dhr. Moeskop. 

Zesde leerjaar

Bij Juf Pascalle eindigen de kinderen weer hun loopbaan in de lagere school. 

Zorg

Meester Bart blijft de zorgcoördinator van de school. Zijn er problemen, aarzel dan niet om hem aan te spreken. 

Juf Els, zorgjuf, kennen we al en is aanwezig op maandag en dinsdag en om de twee weken op woensdag. 

Klasondersteuning

Juf Isabel gaat dit jaar de leerkrachten van het 1ste en 2de ondersteunen in de klas.

Juf Machteld  zal de leerkrachten van het 3de, 4de, 5de en 6de in de klas ondersteunen. Daarbuiten zal ze zich verdiepen in een aantal schoolgebonden dossiers.

Lichamelijke opvoeding

juf Inez zorgt er ook dit jaar weer voor dat de kinderen de nodige beweging en conditie krijgen.

Levensbeschouwelijke vakken

Juf Tia, Meester Murat, Juf Mariska en Juf Karin zijn terug op post !