Inschrijven

 

 Fijn dat jullie interesse hebben om jullie zoon of dochter in te schrijven in Het Oogappeltje. We geven graag een woordje uitleg over hoe en wanneer in te schrijven.

 

Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, na een instapdag. De instapdagen voor het schooljaar 2019-2020 staan hieronder. Je kan ook deze link gebruiken van het Ministerie van Onderwijs. Kleuters die al 3 jaar geworden zijn en oudere leerlingen mogen elke schooldag instappen.

Willen jullie graag kennis maken met de school, dan maken wij graag even tijd voor jullie vrij. Dit kan elke schooldag van 8.30 u tot 16.30 u. We laten de school zien en beantwoorden graag vragen die jullie hebben. Om organisatorische redenen vragen wij wel om een afspraak te maken. Dit kan op het nummer 0492/18.13.64. Hou er rekening mee dat onze school aan het verbouwen is, dus sommige zaken geven een verkeerd beeld. Eind juni zou de verbouwing volledig klaar moeten zijn, dus het schooljaar 2019-2020 starten we met een volledig vernieuwde school!

Voor de inschrijvingen moeten wij ons houden aan de regels die het Ministerie van Onderwijs ons op legt. Dit jaar schrijven wij nog niet in via het digitaal aanmeldingssysteem.

Onze maximumcapaciteit voor de kleuterschool staat op 120 kleuters en 200 leerlingen voor de lagere school. Dit wil zeggen dat er niet meer leerlingen ingeschreven mogen worden. Er zijn 30 kleuters die volgend schooljaar naar het eerste leerjaar gaan en omwille van een speciale regel is er reeds 1 kindje ingeschreven voor het schooljaar 2019-2020. Dit maakt dat er 91 zittende kleuters zijn voor het schooljaar 2019-2020 en dat er dus 29 vrije plaatsen zijn. Voor de lagere school zijn er 131 zittende leerlingen en dus 69 vrije plaatsen. 30 daarvan zullen waarschijnlijk ingenomen worden door de kinderen die naar het eerste leerjaar komen.

Op basis van de inschrijving die gebeurden tijdens de eerste twee voorrangsperiodes kunnen wij melden dat er momenteel nog 15 plaatsen zijn voor de vrije inschrijvingen ( 28 maart 2019 )

De regelgeving voorziet een voorrangsperiode voor de inschrijving van broers en zussen van kinderen die al op school zitten en kinderen van personeel. Deze start 1 maart.

Op 1 april 2019 om 8 u starten de vrije inschrijvingen. Momenteel hebben wij nog geen zicht hoeveel vrije plaatsen al ingenomen zullen zijn door broers en zussen. Wij proberen dit eind maart hier te vermelden.

Bij elke inschrijving vragen wij een Kids-ID of een ISI+ kaart. Vergeet deze dus niet mee te brengen bij de inschrijving.

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet ons te contacteren !

INSTAPDATA 2019-2020

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

2 maart 2017

de zomervakantie

maandag 2 september 2019

4 mei 2017

de herfstvakantie

maandag 4 november 2019

6 juli 2017

de kerstvakantie

maandag 6 januari 2020

3 augustus 2017

de teldag

maandag 3 februari 2020

2 september 2017

de krokusvakantie

maandag 2 maart 2020

20 oktober 2017

de paasvakantie

maandag 20 april 2020

25 november 2017

Hemelvaart

maandag 25 mei 2020

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2020-2021!