Start-to-run

Het oogappeltje vindt de gezondheid van elk kind belangrijk.  Een goede conditie is de basis van niet enkel een goede gezondheid maar ook van heel wat motorische basisvaardigheden. 

Wij willen onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar de kans geven vlot 5 km te leren lopen en dit binnen 8 weken d.m.v. start to run.  Hier wordt stapsgewijs (lopen & stappen) opgebouwd tot men 30 minuten kan lopen, ondersteund door muziek. 

Deelname is vrijwillig maar er wordt wel een engagement gevraagd: zowel van de ouders als de kinderen.  Uiteraard in eerste plaats van de kinderen:  zij worden gedurende 8 weken elke maandagmiddag verwacht, tenzij men ziek of gekwetst is.  Ten tweede ook van de ouders: we oefenen 1 keer per week in de school maar minstens ook 1 keer per week moet er ook thuis gelopen worden.  We verwachten dat de ouders dit opvolgen met een kaartsysteem.

Men heeft hiervoor wel een MP3 speler nodig: er is immers een aangename stem die zegt wanneer er gelopen of gestapt mag worden en de andere tijd wordt de loper ondersteund door een muziekje.  Bij voorkeur zorgt iedereen hier zelf voor:  de lessen zullen we er op school tijdens een middag opzetten.  Indien je er echt geen ter beschikking hebt, proberen we een oplossing te zoeken. 

We richten ons in de eerste plaats naar kinderen die nog geen 5 km kunnen lopen; geoefende lopers mogen echter ook meegaan.   Zij lopen dan gedurende +/- 30 minuten rondjes rond de Synergie.

Wij hopen hiermee bij te dragen aan een nog gezondere school!

GOUDEN TIP:  Mama s en papa s die hun kinderen willen ondersteunen, kunnen mee instappen in de start to run.